Opieka w ciąży

Zajęcia stacjonarne dla ciężarnych i ciężarnych z osobami towarzyszącymi

Zajęcia z partnerami – cztery spotkania w stałych grupach spotkanie co tydzień 7 GRUP
w tygodniu według harmonogramu w godz. 14:30 – 15:30 lub 16:30 – 17:30

CYKL ZAJĘĆ w jednej grupie: cztery spotkania jeden raz w tygodniu prowadzony przez tę
samą położną.

TEMATY ZAJĘĆ DLA CIĘŻARNYCH Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI:

 1. Codzienna pielęgnacja noworodka – pielęgnacja skóry i kikuta pępowinowego, pielęgnacja oczu, uszu, noska, okolic krocza noworodka, itd. Techniki wykonywania czynności pielęgnacyjnych (ubieranie, zmiana pieluszki, przemywanie różnych okolic ciała, itp.)
 2. Kąpiel noworodka – ćwiczenia na lalkach
 3. Karmienie piersią techniki przystawiania do piersi, rozpoznanie efektywnego ssania dziecka, pielęgnacja piersi i brodawek. Baby Blues po porodzie – co powinnaś wiedzieć aby cieszyć się macierzyństwem.
 4. Poród to ruch techniki relaksacji, pozycje przyjmowane przy porodzie. Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu (aromaterapia, muzykoterapia, masaż)

Tematy na zajęciach stacjonarnych są realizowane według powyższej kolejności.

 1. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów w grupach 6 par 17:00-18:00.
 2. Zajęcia bez partnerów w grupach 5 osobowych 7 spotkań tygodniowo według harmonogramu w godz. 10:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 lub 13:30 – 14:00

TEMATY PORAD EDUKACYJNYCH STACJONARNYCH DLA PAŃ:

 1. Styl życia w okresie ciąży. Podstawowe zalecenia żywieniowe. Używki, nałogi oraz ich wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu. Aktywność zawodowa, aktywność fizyczna. Zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne w czasie ciąży.
 2. Jak budować więź emocjonalną z dzieckiem w łonie matki.
 3. Skurcze Braxtona-Hicksa – co musisz o nich wiedzieć? Kiedy zgłosić się do lekarza? Jak oceniamy ruchy płodu.
 4. Aktywna mama. Ćwiczenia usprawniające przebieg porodu. Ćwiczenia oddechowe.
 5. Techniki relaksacji w ciąży. Ćwiczenia na matach przy dźwiękach muzyki.
 6. Ćwiczenia odciążające mięśnie kręgosłupa i obręczy miednicy.
 7. Przebieg porodu – omówienie okresów porodu. Łagodzenie bólu (niefarmakologiczne i farmakologiczne). Symptomy zbliżającego się porodu.
 8. Preferencje i oczekiwania rodzącej. Zwyczaje i zasady panujące na porodówce i oddziale położniczym – rzeczy niezbędne do szpitala. Omówienie planu porodu.
 9. Procedury administracyjne po porodzie. Formy pomocy. Zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych i matek.
 10. Mity i prawdy o cięciu cesarskim. Pielęgnacja rany po szyciu. Połóg
 11. Pierwsze godziny po porodzie
 12. Pielęgnacja skóry noworodka. Toaleta pępka noworodka. Omówienie kosmetyków do pielęgnacji noworodka.
 13. Kąpiel noworodka – pokaz i ćwiczenia.
 14. Fizjologiczne zmiany zachodzące u dziecka w okresie noworodkowym. Działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia.
 15. O tym jak nosić i układać malucha. O podnoszeniu, odkładaniu i pielęgnacji noworodka.
 16. Sen jako element prawidłowego rozwoju dziecka. Rytm i układanie dziecka do snu.
 17. Co mówi niemowlę, gdy płacze? Komunikacja noworodka z otoczeniem.
 18. Czy moje dziecko ma kolkę? Masaż niemowlęcy
 19. Od noworodka do niemowlęcia. Szczepienia bez tajemnic.
 20. Karmienie piersią – technika oraz zalety karmienia naturalnego. Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, inicjacja karmienia piersią.
 21. Problemy związane z karmieniem piersią. Metody stymulacji laktacji
 22. Połóg – szczególny stan. Temat, o którym rzadko się mówi. Pielęgnacja i higiena po porodzie.
 23. Wsparcie ze strony męża/partnera. Problemy emocjonalne w okresie połogu – objawy baby bluesa. Zalety karmienia piersią.

GRAFIK TEMATÓW ZAJĘĆ SPOTKAŃ BEZ PARTNERÓW ORAZ PROWADZONYCH PRZEZ SPECJALISTÓW PRZESYŁAMY NA ADRES E-MAIL.

MIEJSCE SPOTKAŃ: Szkoła Rodzenia I piętro pokój 123 Reymonta 60, wejście od strony
Straży Miejskiej.

Osoby biorące udział w zajęciach są w wyznaczonych strefach aby zachować dystans. Strefy przedzielone są przeźroczystymi parawanami.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE dla każdej pary oddzielne: wanienki, lalki, piłki, worki saco,
ubranka, środki do pokazu pielęgnacji, fantomy.

CZAS : Zajęcia trwają 60 min w tym: treści dydaktyczne  45 min – warsztaty, ćwiczenia z położną oraz 15 min przeznaczone na wprowadzenie i zakończenie spotkania.

Zajęcia stacjonarne odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik ma przeprowadzony wywiad epidemiologiczny, zmierzoną temperaturę ciała oraz otrzymuje
jednorazową maseczkę.

Pomieszczenia oraz sprzęt są każdorazowo dezynfekowane i ozonowane przed spotkaniem.

Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć uczestnicy mają możliwość higienicznego
umycia rąk.

Okrycia wierzchnie oraz inne osobiste rzeczy zostawiamy w zamykanych szafkach w szatni,
która znajduje się w piwnicy (oznakowane wejście od strony Straży Miejskiej).

W danym tygodniu można skorzystać z 1 zajęć stacjonarnych

W placówce w Przegędzy ul. Szkolna 13A zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po
wcześniejszej rejestracji według tych samych zasad.

PROSZĘ TELEFONICZNIE  REJESTROWAĆ SIĘ  NA ZAJĘCIA STACJONARNE

tel. 32 42 26 582 lub 607 677 320

Zajęcia online

Spotkania online odbywają się z reguły w każdy czwartek o godz. 16:00. Wyjątek stanowią
spotkania z pracownikami ZUS. W spotkaniach mogą brać udział wszystkie zadeklarowane do nas ciężarne. Nie ma limitu wejść.

Aktualny wykaz tematów umieszczany jest na naszej stronie oraz wysyłany jest z linkami na adres e-mail.

TEMATY PORAD EDUKACYJNYCH ONLINE

 1. Styl życia w okresie ciąży. Podstawowe zalecenia żywieniowe. Używki, nałogi oraz ich wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu. Aktywność zawodowa, aktywność fizyczna. Zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne w czasie ciąży.
 2. Poród – kiedy jechać do szpitala? Co ze sobą zabrać – rzeczy niezbędne dla położnicy i noworodka. Plan porodu – okresy porodu, możliwe komplikacje. Przygotowanie do planowanego i nagłego cięcia cesarskiego. Rola kontaktu „skóra do skóry”
 3. Świadome przeżywanie porodu. Łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne). Przedstawienie technik i metod relaksacji w porodzie fizjologicznym.
 4. Procedury administracyjne w okresie około i poporodowym. Co, gdzie i jak załatwić WIRTUALNY SPACER PO SALACH PORODOWYCH.
 5. Noworodek – przygotowanie kącika noworodka, codzienna pielęgnacja noworodka. Toaleta pępka noworodka. Stany przejściowe noworodka.
 6. Kąpiel noworodka – pokaz. Omówienie kosmetyków do pielęgnacji, Jak przygotować bezpieczne stanowisko do kąpieli noworodka.
 7. Noworodek po porodzie. Stany przejściowe u noworodka. Badania i opieka medyczna u noworodka w szpitalu i w czasie pobytu w domu.
 8. Karmienie piersią – technika oraz zalety karmienia naturalnego. Kontakt „skóra do skóry”, wczesna inicjacja karmienia piersią.
 9. Problemy związane z karmieniem piersią. Metody stymulacji laktacji (możliwość wypożyczenia laktatorów).
 10. Fizjologia połogu (pielęgnacja piersi, rany krocza/pooperacyjnej, obserwacja fizjologii odchodów połogowych, zaparcia połogowe – jak sobie radzić). Powikłania połogu – stany zagrożenia. Charakterystyka „baby bluesa”.
 11. Powrót do płodności po porodzie. Aktywność seksualna i badania profilaktyczne.
 12. Zdrowie i sprawność dna miednicy. Fizjoterapeuta uroginekologicznymgr Magdalena Łata-Kunert
 13. Rozwój noworodka i niemowlaka. Fizjoterapeuta dziecięcymgr Katarzyna Czech
 14. Prawidłowe odżywianie w okresie ciąży i laktacji. Dietetykmgr Magdalena Sierny
 15. Technika noszenia niemowląt w chustach. Zalety i przeciwwskazania. Doradca noszenia w chustach i nosidłach miękkich Barbara Salamon-Szympruch
 16. Zastosowanie aromaterapii w porodzie naturalnym. Położnamgr Natalia Świtacz
 17. Prawo do zasiłku macierzyńskiego i zasady jego przyznawania. Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 18. Kiedy należy zgłosić się do lekarza z noworodkiem i niemowlęciem? Pierwsze dni i tygodnie życia dziecka – badania i opieka medyczna w szpitalu i po powrocie do domu. Lekarz pediatradr Elżbieta Wypych
 19. Pierwsza pomoc u ciężarnej, noworodka i osoby dorosłej. Ratownik medyczny