Oferujemy bezpłatne świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka nad ciężarną

 • Porady edukacyjne stacjonarne i online,
 • KTG,
 • Zabiegi i iniekcje zlecone przez lekarza np. Immunoglobulina,
 • Pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
 • Słuchanie tętna płodu detektorem,

Opieka po porodzie

 • Wizyty patronażowe w domu pacjentki i noworodka,
 • Wizyty z wykorzystaniem środków teleinformatycznych (Skype, WhatsApp i inne),
 • Konsultacje telefoniczne,
 • Wypisywanie (ordynowanie) e-recept zgodnie z kompetencjami położnej,
 • Pomiar przezskórny poziomu bilirubiny u noworodka,
 • Porady i konsultacje laktacyjne,
 • Zdejmowanie szwów na kroczu oraz po cięciu cesarskim,

Opieka nad kobietą w każdym okresie życia

 • Porady z zakresu profilaktyki chorób ginekologicznych i ginekologii onkologicznej,
 • Nauka samobadania piersi,
 • Palpacyjne badanie piersi,
 • Zabiegi i iniekcje zlecone przez lekarza z zakresu ginekologii i ginekologii onkologicznej,
 • Pielęgnacja rany pooperacyjnej po operacjach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej w tym zdejmowanie szwów na zlecenie szpitala, w którym była wykonywana operacja,
 • Poradnictwo z zakresu położnictwa, ginekologii i opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,