Tematyka porad edukacyjnych

1/ Przebieg ciąży – zmiany zachodzące w organizmie ciężarnej. Rozwój dziecka w łonie matki od poczęcia do narodzin. Dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi.

2/ Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży. Objawy zagrożenia ciąży – postępowanie

3/ Procedury administracyjne w okresie okołoporodowym. Formy pomocy  Zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych i matek

4/ Przebieg porodu – omówienie okresów porodu

5/ Świadome przeżywanie porodu . Łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne)Nauka technik relaksacyjnych

6/ Poród -symptomy zbliżającego się porodu, wpływ rodzącej na jego przebieg. Cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim.

7/ Preferencje i oczekiwania rodzącej. Zwyczaje i zasady panujące na porodówce i oddziale położniczym – rzeczy niezbędne do szpitala. Omówienie planu porodu

8/ Pielęgnacja skóry noworodka. Toaleta pępka noworodka. Omówienie kosmetyków do pielęgnacji noworodka

9/ Kąpiel noworodka– pokaz i ćwiczenia

10/ Fizjologiczne zmiany zachodzące u dziecka w okresie noworodkowym. Działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia.

11/ Karmienie piersią – technika oraz zalety karmienia naturalnego. Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”,  inicjacja karmienia piersią

12/ Problemy związane z karmieniem piersią

13/ Pielęgnacja i higiena po porodzie(pielęgnacja rany po szyciu) Powrót płodności po porodzie , psychologiczne aspekty połogu.

14/ Powikłania w połogu. Stany zagrożenia- postępowanie

ZAJĘCIA PROWADZONE Z UDZIAŁEM SPECJALISTÓW

15/ Prawidłowe odżywianie w okresie ciąży i laktacji – DIETETYK

16/ Pierwsza pomoc u noworodka i osoby dorosłej – RATOWNIK MEDYCZNY

17/ Rozwój noworodka i niemowlęcia – LEKARZ PEDIATRA

18/ Psychoedukacja. Ocena ryzyka depresji. Problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu – PSYCHOLOG

19/ Zdrowie i sprawność dna miednicy – FIZJOTERAPEUTA UROGINEKOLOGICZNY

20/ Rozwój noworodka i niemowlaka – FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY

TEMATY ZAJĘĆ DLA CIĘŻARNYCH Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI:

1/ Poród – kiedy jechać do szpitala?  Co ze sobą zabrać- rzeczy niezbędne do szpitala, omówienie plan porodu. Przebieg porodu – okresy porodu, możliwe komplikacje. Rola pierwszego kontaktu z dzieckiem, znaczenie kontaktu” skóra do skóry”

2/ Przygotowanie rodzącej do odbycia porodu. Nauka technik relaksacji i łagodzenia bólu porodowego Rola osoby bliskiej podczas porodu

3/ Wsparcie ze strony męża/partnera. Problemy emocjonalne w okresie połogu – objawy baby bluesa. Zalety karmienia piersią.

4/ Noworodek po porodzie. Stany przejściowe u noworodka. Badania i opieka medyczna u noworodka w szpitalu i w czasie pobytu w domu.

5/ Pielęgnacja noworodka. Kąpiel noworodka- pokaz i ćwiczenia

6/ Procedury administracyjnie w okresie okołoporodowym -co ? gdzie ? i jak załatwić?

© 2020: PRO FEMINAE | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress