Zajęcia online

W zajęciach online mogą brać udział wszystkie nasze pacjentki zapisane na porady edukacyjne jak również położnice do drugiego miesiąca po porodzie.

Porady edukacyjne prowadzone są na platformie do zdalnej nauki: Clickmeeting.

Spotkania online o najczęstszych problemach podczas laktacji prowadzone przez mgr Katarzynę Misiurę.

Realizowane tematy

 1. Przebieg ciąży – zmiany zachodzące w organizmie ciężarnej. Rozwój dziecka w łonie matki od poczęcia do narodzin. Dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi.
 2. Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży. Objawy zagrożenia ciąży – postępowanie
 3. Procedury administracyjne w okresie okołoporodowym. Formy pomocy  Zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych i matek
 4. Przebieg porodu – omówienie okresów porodu
 5. Świadome przeżywanie porodu. Łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne). Nauka technik relaksacyjnych.
 6. Poród – symptomy zbliżającego się porodu, wpływ rodzącej na jego przebieg. Cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim.
 7. Preferencje i oczekiwania rodzącej. Zwyczaje i zasady panujące na porodówce i oddziale położniczym – rzeczy niezbędne do szpitala. Omówienie planu porodu.
 8. Pielęgnacja skóry noworodka. Toaleta pępka noworodka. Omówienie kosmetyków do pielęgnacji noworodka.
 9. Kąpiel noworodka – pokaz i ćwiczenia.
 10. Fizjologiczne zmiany zachodzące u dziecka w okresie noworodkowym. Działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia.
 11. Karmienie piersią – technika oraz zalety karmienia naturalnego. Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”,  inicjacja karmienia piersią
 12. Problemy związane z karmieniem piersią.
 13. Pielęgnacja i higiena po porodzie (pielęgnacja rany po szyciu) Powrót płodności po porodzie, psychologiczne aspekty połogu.
 14. Powikłania w połogu. Stany zagrożenia- postępowanie
 15. Poród – kiedy jechać do szpitala?  Co ze sobą zabrać- rzeczy niezbędne do szpitala, omówienie plan porodu. Przebieg porodu – okresy porodu, możliwe komplikacje. Rola pierwszego kontaktu z dzieckiem, znaczenie kontaktu” skóra do skóry”.
 16. Przygotowanie rodzącej do odbycia porodu. Nauka technik relaksacji i łagodzenia bólu porodowego Rola osoby bliskiej podczas porodu
 17. Wsparcie ze strony męża/partnera. Problemy emocjonalne w okresie połogu – objawy baby bluesa. Zalety karmienia piersią.
 18. Noworodek po porodzie. Stany przejściowe u noworodka. Badania i opieka medyczna u noworodka w szpitalu i w czasie pobytu w domu.
 19. Pielęgnacja noworodka. Kąpiel noworodka- pokaz i ćwiczenia.
 20. Procedury administracyjnie w okresie okołoporodowym -co ? gdzie ? i jak załatwić?
Zdjęcie wykonane w trakcie wirtualnej wycieczki po porodówkach z udziałem mgr Barbary Gardyjas.

ZAJĘCIA PROWADZONE Z UDZIAŁEM SPECJALISTÓW

 • Prawidłowe odżywianie w okresie ciąży i laktacji – DIETETYK
 • Pierwsza pomoc u noworodka i osoby dorosłej – RATOWNIK MEDYCZNY
 • Rozwój noworodka i niemowlęcia – LEKARZ PEDIATRA
 • Psychoedukacja. Ocena ryzyka depresji. Problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu – PSYCHOLOG
 • Zdrowie i sprawność dna miednicy – FIZJOTERAPEUTA UROGINEKOLOGICZNY
 • Rozwój noworodka i niemowlaka – FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY
spotkanie3
Spotkanie na temat diety w okresie ciąży z panią dietetyk mgr Magdaleną Sierny.

Aktualny plan zajęć online znajduje się poniżej: