Opieka po porodzie

Położna wykonuje nie mniej niż cztery wizyty po porodzie w środowisku domowym położnicy. Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się 48 godzin po otrzymaniu przez położną informacji o opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko.

Planując i realizując indywidualny plan opieki,  położna kieruje się dobrem położnicy i jej dziecka oraz poszanowaniem ich podmiotowości i godności osobistej.

Położna POZ opiekuje się noworodkiem do 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu. NFZ finansuje do 6 wizyt patronażowych u jednego noworodka.

Poglądowa mapa zakresu działań poszczególnych położnych:


Powyższa mapa jest jedynie mapą poglądową, można wybrać inną położną.