Zajęcia stacjonarne

Zajęcia rozpoczynają się 6 lipca 2020. Pierwszy cykl zakończy się 31 lipca 2020.

OSOBA PROWADZĄCA: położna przypisana do konkretnej grupy

GRUPY STAŁE : trzy ciężarne z partnerami 

MIEJSCE: Szkoła Rodzenia I piętro pokój 123 Reymonta 60, wejście od strony Straży Miejskiej.

Pary przebywają w wyznaczonych strefach aby zachować dystans. Strefy przedzielone przeźroczystymi parawanami.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE dla każdej pary oddzielne: wanienki, lalki, piłki, worki saco, ubranka, środki do pokazu pielęgnacji, fantomy.

CZAS : Zajęcia trwają 60 min w tym: treści dydaktyczne  45 min – warsztaty, ćwiczenia z położną oraz 15 min przeznaczone na wprowadzenie i zakończenie spotkania.

CYKL ZAJĘĆ w jednej grupie: cztery spotkania jeden raz w tygodniu prowadzony przez tę samą położną.

REALIZOWANE TEMATY:

  1. Codzienna pielęgnacja noworodka – pielęgnacja skóry i kikuta pępowinowego, pielęgnacja oczu, uszu, noska, okolic krocza noworodka, itd. Techniki wykonywania czynności pielęgnacyjnych (ubieranie, zmiana pieluszki, przemywanie różnych okolic ciała, itp.)
  2. Kąpiel noworodka – ćwiczenia na lalkach
  3. Karmienie piersią – techniki przystawiania do piersi, rozpoznanie efektywnego ssania dziecka, pielęgnacja piersi i brodawek. Baby Blues po porodzie – co powinnaś wiedzieć aby cieszyć się macierzyństwem.
  4. Poród to ruch – techniki relaksacji, pozycje przyjmowane przy porodzie. Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu (aromaterapia, muzykoterapia, masaż).

Od października tematy na zajęciach stacjonarnych będą realizowane według powyższej kolejności.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik będzie miał przeprowadzony wywiad epidemiologiczny, zmierzoną temperaturę ciała oraz otrzyma jednorazową maseczkę.

Pomieszczenia oraz sprzęt będą każdorazowo dezynfekowane przed spotkaniem. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć uczestnicy mają możliwość higienicznego umycia rąk. Dodatkowo istnieje możliwość pozostawienia okrycia wierzchniego oraz innych rzeczy w szafkach zamykanych na klucz.

PROSZĘ TELEFONICZNIE  REJESTROWAĆ SIĘ  NA ZAJĘCIA STACJONARNE PODAJĄC:

  1. Dzień tygodnia, położną oraz godzinę zajęć (grupa A lub grupa B)
  2. Tydzień ciąży 

tel. 32 42 26 582 lub 607 677 320

HARMONOGRAM ZAJĘĆ