Zajęcia stacjonarne

OSOBA PROWADZĄCA: położna przypisana do konkretnej grupy

GRUPY STAŁE : trzy ciężarne z partnerami (osobą towarzyszącą)

MIEJSCE: Szkoła Rodzenia I piętro pokój 123 Reymonta 60, wejście od strony Straży Miejskiej.

Pary przebywają w wyznaczonych strefach aby zachować dystans. Strefy przedzielone przeźroczystymi parawanami.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE dla każdej pary oddzielne: wanienki, lalki, piłki, worki saco, ubranka, środki do pokazu pielęgnacji, fantomy.

CZAS : Zajęcia trwają 60 min w tym: treści dydaktyczne  45 min – warsztaty, ćwiczenia z położną oraz 15 min przeznaczone na wprowadzenie i zakończenie spotkania.

CYKL ZAJĘĆ w jednej grupie: cztery spotkania jeden raz w tygodniu prowadzony przez tę samą położną.

REALIZOWANE TEMATY:

  1. Codzienna pielęgnacja noworodka – pielęgnacja skóry i kikuta pępowinowego, pielęgnacja oczu, uszu, noska, okolic krocza noworodka, itd. Techniki wykonywania czynności pielęgnacyjnych (ubieranie, zmiana pieluszki, przemywanie różnych okolic ciała, itp.
  2. Karmienie piersią – techniki przystawiania do piersi, rozpoznanie efektywnego ssania dziecka, pielęgnacja piersi i brodawek. Baby Blues po porodzie – co powinnaś wiedzieć aby cieszyć się macierzyństwem.
  3. Poród to ruch – techniki relaksacji, pozycje przyjmowane przy porodzie. Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu (aromaterapia, muzykoterapia, masaż).
  4. Kąpiel noworodka – ćwiczenia na lalkach.

Tematy na zajęciach stacjonarnych są realizowane według powyższej kolejności.

Zajęcia stacjonarne odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik ma przeprowadzony wywiad epidemiologiczny, zmierzoną temperaturę ciała oraz otrzymuje jednorazową maseczkę.

Pomieszczenia oraz sprzęt są każdorazowo dezynfekowane i ozonowane przed spotkaniem.

Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć uczestnicy mają możliwość higienicznego umycia rąk.

Okrycia wierzchnie oraz inne osobiste rzeczy zostawiamy w zamykanych szafkach w szatni, która znajduje się w piwnicy (oznakowane wejście od strony Straży Miejskiej).

PROSZĘ TELEFONICZNIE  REJESTROWAĆ SIĘ  NA ZAJĘCIA STACJONARNE PODAJĄC:

  1. Dzień tygodnia, położną oraz godzinę zajęć (grupa A lub grupa B)
  2. Tydzień ciąży 

tel. 32 42 26 582 lub 607 677 320

HARMONOGRAM ZAJĘĆ