Opieka w ciąży

Porady edukacyjne

Zajęcia stacjonarne w Rybniku ul. Reymonta 60

Zajęcia z partnerami – cztery spotkania w stałych grupach spotkanie co tydzień 7 GRUP
w tygodniu według harmonogramu w godz. 14:30 – 15:30 lub 16:30 – 17:30

CYKL ZAJĘĆ w jednej grupie: cztery spotkania jeden raz w tygodniu prowadzony przez tę
samą położną.

REALIZOWANE TEMATY:
  1. Codzienna pielęgnacja noworodka – pielęgnacja skóry i kikuta pępowinowego, pielęgnacja oczu, uszu, noska, okolic krocza noworodka, itd. Techniki wykonywania czynności pielęgnacyjnych (ubieranie, zmiana pieluszki, przemywanie różnych okolic ciała, itp.
  2. Karmienie piersią – techniki przystawiania do piersi, rozpoznanie efektywnego ssania dziecka, pielęgnacja piersi i brodawek. Baby Blues po porodzie – co powinnaś wiedzieć aby cieszyć się macierzyństwem.
  3. Poród to ruch – techniki relaksacji, pozycje przyjmowane przy porodzie. Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu (aromaterapia, muzykoterapia, masaż).
  4. Kąpiel noworodka – ćwiczenia na lalkach.

Tematy na zajęciach stacjonarnych są realizowane według powyższej kolejności.

  1. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów w grupach 6 par 17:00-18:00.
  2. Zajęcia bez partnerów w grupach 5 osobowych 7 spotkań tygodniowo według harmonogramu w godz. 10:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 lub 13:30 – 14:00

GRAFIK TEMATÓW ZAJĘĆ SPOTKAŃ BEZ PARTNERÓW ORAZ PROWADZONYCH PRZEZ SPECJALISTÓW PRZESYŁAMY NA ADRES E-MAIL.

MIEJSCE SPOTKAŃ: Szkoła Rodzenia I piętro pokój 123 Reymonta 60, wejście od strony
Straży Miejskiej.

Osoby biorące udział w zajęciach są w wyznaczonych strefach aby zachować dystans. Strefy przedzielone są przeźroczystymi parawanami.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE dla każdej pary oddzielne: wanienki, lalki, piłki, worki saco,
ubranka, środki do pokazu pielęgnacji, fantomy.

CZAS : Zajęcia trwają 60 min w tym: treści dydaktyczne  45 min – warsztaty, ćwiczenia z położną oraz 15 min przeznaczone na wprowadzenie i zakończenie spotkania.

Zajęcia stacjonarne odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik ma przeprowadzony wywiad epidemiologiczny, zmierzoną temperaturę ciała oraz otrzymuje
jednorazową maseczkę.

Pomieszczenia oraz sprzęt są każdorazowo dezynfekowane i ozonowane przed spotkaniem.

Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć uczestnicy mają możliwość higienicznego
umycia rąk.

Okrycia wierzchnie oraz inne osobiste rzeczy zostawiamy w zamykanych szafkach w szatni,
która znajduje się w piwnicy (oznakowane wejście od strony Straży Miejskiej).

W danym tygodniu można skorzystać z 1 zajęć stacjonarnych

W placówce w Przegędzy ul. Szkolna 13A zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po
wcześniejszej rejestracji według tych samych zasad.

PROSZĘ TELEFONICZNIE  REJESTROWAĆ SIĘ  NA ZAJĘCIA STACJONARNE

tel. 32 42 26 582 lub 607 677 320

Zajęcia online

Spotkania online odbywają się z reguły w każdy czwartek o godz. 16:00. Wyjątek stanowią
spotkania z pracownikami ZUS. W spotkaniach mogą brać udział wszystkie zadeklarowane do nas ciężarne. Nie ma limitu wejść.

Aktualny wykaz tematów umieszczany jest na naszej stronie oraz wysyłany jest z linkami na adres e-mail.