Opieka po porodzie

Położna wykonuje nie mniej niż cztery wizyty po porodzie w środowisku domowym położnicy. Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się
48 godzin po otrzymaniu przez położną informacji o opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko.

Planując i realizując indywidualny plan opieki,  położna kieruje się dobrem położnicy i jej dziecka oraz poszanowaniem ich podmiotowości i godności osobistej.

Położna POZ opiekuje się noworodkiem do 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu. NFZ finansuje do 6 wizyt patronażowych u jednego noworodka.

© 2020: PRO FEMINAE | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress