Kim jest położna rodzinna i kiedy mogę ją wybrać?

POŁOŻNA RODZINNA jest członkiem zespołu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Położna rodzinna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietami oraz noworodkami do 8 tyg. życia.

Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Wyboru/ zmiany położnej można dokonać bezpłatnie do 2 razy w roku kalendarzowym.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjentki, świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia; w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej POZ, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentką.

Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują: rozpoznanie problemów zdrowotnych, a także zaplanowanie i realizację, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do porodu i rodzicielstwa.

© 2020: PRO FEMINAE | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress